Blokplaat

Hiervan bestaat de kern uit massief houten blokjes, waarop aan weerszijden een fineerlaag is gelijmd, waarvan de vezelrichting haaks staat ten opzichte van de lengterichting van de massieve houten blokjes.