Montagekits van Velux dakvensters

Montagekits
  • Montagekits: isolerend kader dewelke een perfecte isolatie verzekert en een thermisch brug vermijdt.
  • Vensterbank: knieschotaansluiting.
  • Kraag voor onderdak: voor correcte afvoer rondom het dakvenster, van lekwater op het onderdak.
  • Kraag voor dampscherm: voor een snelle en technische verbinding tussen gleuf van het venster en het dampscherm.
  • Binnenbekleding: zorgt voor een optimale afwerking tussen dakvenster en interieur.